Jesus Beloved Saviour Page
EN
PL
DE
RU
ES
PT
NL
AR
HU
IT
VN
CZ
CN
HR


 • 27-03-2012 - Najświętsza Maria Panna: Poproś Moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, aby zapobiec jednej światowej walucie

  Wtorek, 27.03.2012, godz.18.00

  Moje dziecko, twoje cierpienie oraz innych wybranych dusz, nasili się podczas Wielkiego Tygodnia.

  Jest to tydzień, w którym oszust będzie sprawiał ból tak wielu Bożym dzieciom, jak tylko może, poprzez wojny, prześladowania i przemoc.

  To jest ten czas, gdy zadaje on wielkie cierpienie, właśnie wtedy, gdy Mój drogi Syn znosił je podczas Swojej Męki na krzyżu.

  Moje dziecko, musisz powiedzieć wszystkim tym, którzy wszędzie zachęcali dusze do odmawiania Mojego Różańca w każdy piątek aż do Wielkanocy, że jestem bardzo zadowolona.

  Dusze, które oni ratują razem z cierpieniem ich własnych narodów – poprzez te modlitwy pomoc otrzymali wszyscy.

  Miłość Mojego Syna odczuwana jest teraz, w czasie wielkiego cierpienia, przez więcej osób na całym świecie.

  On łagodzi ich ból Swoimi szczególnymi łaskami i uspokaja ich dusze mocą Ducha Świętego.

  Dzieci, wasze modlitwy, które są z taką miłością przedstawiane przez was w Niebiosach, są wysłuchiwane.

  Musicie zawsze szukać pomocy u Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca. Każda pojedyncza modlitwa, nieważne jak mała, jest usłyszana i jest na nią odpowiedziane zgodnie z wolą Najwyższego Boga.

  Moje dziecko, poproś Moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, aby zapobiec wprowadzeniu jednej światowej waluty.

  Wasze modlitwy i post mogą to sprawić.

  Gdy tylko wasza modlitwa odmówiona zostanie podczas waszego postu, Mój Przedwieczny Ojciec zatrzyma tych ludzi przed wprowadzeniem ograniczeń planowanych przez nich, tak aby mogli was kontrolować.

  Ci sami ludzie chcą zlikwidować Chrześcijaństwo, tak że jest ważne, abyście powstrzymali to wydarzenie, poprzez specjalne wyrzeczenia.

  Krucjata Modlitwy (42) – Módlcie się poszcząc, aby powstrzymać jedną światową walutę

  „O Najwyższy Boże,
  Ofiaruję Tobie mój dar postu,
  Tak abyś powstrzymał uchwyt zła na świecie,
  Planującego pozbawienie mojego kraju żywności, włącznie z Chlebem Życia.

  Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań dla innych narodów, aby zapobiec ich
  Cierpieniom, zaplanowanym przez antychrysta.
  Uratuj nas Drogi Boże od tej nikczemności i ochroń naszą wiarę,
  Tak abyśmy mogli czcić Ciebie w wolności, której potrzebujemy, by kochać i wielbić Ciebie
  Na wieki wieków. Amen.”

  Moje dziecko, jeden dzień postu w Wielki Piątek przyniesie narodom wiele wolności od złego i tych, którzy podążają za jego nikczemnymi żądzami kontrolowania finansów wszystkich narodów.

  Wasza ukochana Matka

  Matka Ocalenia

  Matka Boża


  Wielki Tydzień, wojny, prześladowanie chrześcijaństwa, Ukrzyżowanie, Różaniec, Jezus cierpiący, Boża Miłość, Duch Święty, moc modlitwy, rola postu, Wielki Piątek, światowa waluta, modlitwy Krucjaty, kontrola nad ludzmi, trudności finansowe i brak pieniędzy,

 • 27-03-2013 - Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech

  Moja wielce umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy i złączcie się ze Mną, upamiętniając ten dzień, w którym został wam dany wspaniały Dar Odkupienia.

  Wielki Piątek musi być wspominany jako dzień, w którym Bramy Raju zostały ostatecznie otwarte, aby powitać Boże dzieci, powracające do Niego z ich wygnania. Moja Śmierć zabezpieczyła wam przyszłość, jakiej nigdy byście nie mieli, gdyby Mój Ojciec nie zesłał Mnie, Mesjasza.

  Moje Ciało zostało ukrzyżowane, ale Moja Śmierć przyniosła wam życie. W tym czasie Mojego Drugiego Przyjścia Moje Ciało będzie przechodziło takie samo Ukrzyżowanie, tylko że teraz będzie to Mój Kościół, Moje Ciało Mistyczne, które będzie cierpieć. Musicie niemniej wiedzieć, że Ja nigdy bym nie zezwolił, aby ukrzyżowanie Mojego Kościoła zniszczyło wiarę Bożych dzieci. Wzywam więc teraz każdego człowieka, każde wyznanie, każdego, niezależnie od koloru jego skóry, i każdą  rasę, aby Mnie posłuchać.

  Wkrótce staniecie się na ziemi świadkami tych wszystkich znaków, które wam udowodnią, że jesteście stworzeni przez Boga. Już niedługo się dowiecie, że nigdy nie umrzecie, jeżeli zawezwiecie Bożego Miłosierdzia. Przyszłość was wszystkich — którzy akceptujecie to, że jesteście umiłowanym dzieckiem Boga — jest promienna. Zapraszam was i wasze rodziny oraz przyjaciół, aby przyłączyły się do Mojego Królestwa i jadły z Mojego Stołu.

  Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech. Proszę, nie obawiajcie się Mojego Drugiego Przyjścia, jeżeli kochacie Boga. Bóg was kocha. Ja was kocham. Trójca Święta weźmie ziemię w objęcia i ci wszyscy, którzy akceptują Moją Dłoń Miłosierdzia, a okażą skruchę za ich grzeszne życie, będą bezpieczni.

  Ci pomiędzy wami, którzy mają silną wiarę, zostaną błyskawicznie wzięci. Dla tych, którzy wleką się z tyłu, którym brakuje wiary i dla których niemożliwym będzie, aby ku Mnie sięgnąć — potrwa to dłużej.

  Wy, Moi wierni wyznawcy, będziecie musieli pomóc tym słabym i tym, którzy są przegrani. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że przyznam tym wszystkim duszom odpowiednio wiele czasu, aby je zabrać do życia wiecznego, które wszystkim obiecałem. Nigdy nie czujcie się przygnębieni, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, gdyż grzech nadal pochłania słabe dusze. Musimy wspólnie pracować nad tym, aby ocalić tych, którzy są tak daleko ode Mnie, że nie istnieje prawie nic, co zwabiłoby ich w Moje Ramiona. Dzięki waszej wzajemnej miłości zostaną wykorzystane cuda, aby nawrócić te zagubione dusze. Taka jest Moja obietnica dla was. Modlitwa, i to wiele modlitwy, będzie częścią waszego obowiązku wobec Mnie, aby ocalić dusze przed strasznym końcem, jaki jest dla nich planowany przez szatana, który brzydzi się dziećmi Bożymi.

  Mój Apel jest przeznaczony dla każdego. Te Orędzia nie wyłączają żadnej religii. Wręcz przeciwnie, są one z wielką miłością kierowane do każdego dziecka Boga, ponieważ wszyscy jesteście równi w Jego oczach.

  Pozostańcie w pokoju i ufajcie Bożej Miłości.

  Wasz Jezus


  Wielki Piątek, Jezus jedyną drogą do zbawienia, Ukrzyżowanie, Jezus skazany na śmierć, Kościół - ciało Chrystusa, wezwanie do chrześcijan, Boże Miłosierdzie, rodzina, przejście do Nowego Raju, silniejsi niech pomagają słabszym, wezwanie do modlitwy, Boży Apel, do wszystkich religii,

 • 27-03-2014 - Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie

  Moja wielce umiłowana córko, jest Moim Pragnieniem, aby Moi wyznawcy, łącznie z chrześcijanami wszystkich konfesji, spędzali teraz więcej czasu w Moim Towarzystwie.

  Jeżeli nawet jesteście przekonani, że jesteście blisko Mnie, diabeł podejmie wszelki wysiłek, aby was kusić do wszelkiego rodzaju nieprawości. Żaden z was nie ma tak silnej wiary, by przetrzymać wpływ złego ducha. Musicie starać się o to, aby spędzać więcej czasu na modlitwie, i to codziennie, i wykorzystać ten czas na zbudowanie wokół siebie pancerza, który jest wam potrzebny, aby się ochronić, o ile chcecie pozostać wiernymi Mnie. Jeżeli ze Mną nie rozmawiacie — poprzez Modlitwę i Sakramenty — osłabi was to i doprowadzi do tego, że nie będziecie pewni swojej Miłości do Mnie, co z kolei uczyni was podatnym na wątpliwości co do Mojego Nauczania, Moich Obietnic i Moich Możliwości. Próby — którym zostaniecie poddani, a które nadejdą wraz z nastaniem terroru, staną się udziałem Moich prawdziwych Wyznawców, którzy pozostaną zagorzale wierni Świętemu Słowu Bożemu — i próby te będą bardzo trudne.

  Wolna wola została wam dana przez Boga jako wasze naturalne prawo, dane wam wraz z narodzinami, a jednak ci oszuści, którzy wtargną do Mojego Kościoła, będą usiłowali wam ją odebrać. Zostaniecie zmuszeni do akceptacji nieprawdy, zaprezentowanej wam pod pozorem nowych interpretacji Świętych Ewangelii, i jeżeli odważycie się to zakwestionować, zostaniecie oddaleni w nimbie niesławy. Tak wielu z was z powodu tchórzostwa, zaślepienia i błędnie rozumianego oddania wobec tych, co do których wierzycie, że prowadzą Moją trzodę, odnajdzie się, przyjąwszy tę fałszywą doktrynę.

  Ta fałszywa doktryna, która zostanie wprowadzona, zostanie starannie zakamuflowana słowami miłości. Będą trzy sposoby, aby rozpoznać, że doktryna ta nie pochodzi ode Mnie. W pierwszej kolejności w centralnym punkcie umieści ona potrzeby grzeszników, głosząc, że musicie się modlić, żeby podnieść rangę praw człowieka, tak aby mógł on grzeszyć przed Panem. Po drugie zostaniecie poproszeni, aby przyznać, że grzech jest naturalną rzeczą oraz że nie wolno wam z jego powodu obawiać się przyszłości, gdyż Bóg nigdy nie odrzuci grzesznika, oraz że wszystkie Jego dzieci wejdą do Raju. Po trzecie zostanie wam powiedziane, że Sakramenty, które mają swój własny chrześcijański rodowód, muszą zostać tak dostosowane, aby przemówiły do pogan, którym się należy, aby ich prawa człowieka zostały uwzględnione w Oczach Bożych. Kiedy te rzeczy się wydarzą, będzie to oznaczać tylko jedno: Człowiek zaprezentuje na ołtarzach, wszędzie w Moich Kościołach, własną interpretację tego, jakie Zasady ustanowione Przez Boga mu odpowiadają, a jakie nie. Następnie będzie on oczekiwał, że Bóg nagnie się do jego wymagań. Więc w istocie to człowiek będzie wydawać polecenia Bogu, ponieważ będzie on wierzył, że jest większy ode Mnie.

  Odrzucę te dusze ode Mnie precz, gdyż one już dłużej nie będą mogły nazywać siebie chrześcijanami. Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie. Nie ma w Moim Królestwie miejsca dla tych, którzy się Mi tak nie zawierzają, jak ich tego nauczałem, kiedy chodziłem po Ziemi. W nadchodzących latach będzie wam trudno pozostać wiernym Mojemu Nauczaniu, ponieważ ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, wprowadzą was w poważny błąd, jak to jest przepowiedziane. Bądźcie ostrożni. Zważajcie, o zaakceptowanie czego — jako substytutu dla Mojego Świętego Słowa — zostaniecie poproszeni. Ci z prawdziwym rozeznaniem, udzielonym im z Mocy Ducha Świętego, natychmiast będą wiedzieć, kiedy te rzeczy mają miejsce. Inni nie będą pobłogosławieni, ponieważ nie zwracali uwagi na wszystko to, czego ich nauczałem. Znajdą się oni w bardzo ciemnym i samotnym miejscu, pozbawionym Mojej Obecności, Oświetlającej drogę Prawdy. Czas ten przybliża się bardzo szybko.

  Wasz Jezus


  adoracja, wezwanie do modlitwy, modlitwa o ochronę, Sakramenty, moc modlitwy, przygotowanie na prześladowania, próby wiary, wolna wola, zignorujcie podziały, zmiana interpretacjii Pisma Świętego, fałszywa doktryna, fałszywa miłość bliźniego, akceptacja dla grzechu, fałszywe miłosierdzie, zmiana Sakramentów momentem schizmy, Boże Prawo nie pochodzi od człowieka, pycha, otwarcie budynków Kościoła na innowierców, pogaństwo, do duchowieństwa, wierność prawdzie,