Jesus Beloved Saviour Page
EN
PL
DE
RU
ES
PT
NL
AR
HU
IT
VN
CZ
CN
HR
RO


 • 20-04-2011 - Powstań przeciwko atakom szatana

  środa, 20 kwietnia 2011, godz. 17.45

  Moja córko, twoja wiara jest nadal wypróbowywana o każdej porze dnia, kiedy poddawana jesteś presji osób z zewnątrz, aby odrzucić te przekazy. To zdarzać się będzie zawsze. Nadszedł czas, abyś przyzwyczaiła się do tej udręki. Możesz mieć teraz bardziej niż kiedykolwiek pewność, że orędzia te są autentyczne i pochodzą ode Mnie, Boskiego Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa.

  Smuci Mnie, kiedy widzę, że wierzący, szczególnie gdy są pod wpływem oszusta, odrzucają Moje Najświętsze Słowo, dawane światu do wiadomości.

  Moja córko, jesteś teraz wystarczająco silna, by ignorować wszystkie te głosy, które mniemają, że mówią z władzy przyznanej im przez Boskie źródła. Wielu fałszywych proroków jest obecnych w dzisiejszym świecie i nie są tymi, za których się podają. Słuchaj tylko Mojego Głosu, tak jak ci wcześniej powiedziałem. Nie potrzebujesz aprobaty innych ludzi do kontynuowania tej świętej pracy. Zapisy tych świętych przekazów zostaną z czasem uznane za to, czym one są. Nigdy nie daj się zwieść przez źle poinformowane dusze, że nie są one inspirowane natchnieniem Boga. Ponieważ tak nie jest. Zablokuj kłamstwa, które przez oszusta, szatana, będą atakować twoje uszy. On, Moja Córko, chce zatrzymać to dzieło i zrobi wszystko, abyś nie wypełniła tej misji.

  Powstań teraz i mów z mocy Ducha Świętego, która została ci udzielona, Moja droga Córko. Jesteś wybranym posłańcem, aby dostarczyć, jak już ci powiedziałem, najważniejsze orędzia dla ludzkości w tych czasach. Czynisz Mnie tak szczęśliwym z powodu siły i odwagi, okazywanych w obliczu ataków, które musisz znosić z rąk szatana. Pamiętaj jednak, że musisz zaakceptować tę pracę z pokorą, jakiej się od ciebie oczekuje. Przyjmuj Mnie teraz codziennie do swej duszy, dla dodatkowych łask. Kocham cię, Moja Córko. Niebo cieszy się, że tak szybko reagujesz na Moją Najświętszą Wolę.

  Wasz Zbawiciel

  Jezus Chrystus


  walka z tą Misją, fałszywi prorocy, o tej Misji, ostatni prorok, pokora, Łaska Uświęcająca,

 • 20-04-2012 - Nawet ci, którzy popełniają straszny grzech, są kochani przez Boga Ojca.

  Moja najdroższa, ukochana córko, Moim dzieciom musi być powiedziane o Wielkiej Miłości, którą zachowuję w Moim Najświętszym Sercu dla każdego dziecka urodzonego na tej ziemi.

  Nawet ci, którzy popełniają straszny grzech, są kochani przez Boga Ojca.

  Każdy z was jest dzieckiem Bożym.

  Z tego powodu jesteście znieważani, dręczeni i ranieni przez szatana i jego demony.

  Ci zatwardziali grzesznicy, członkowie armii szatana, którzy wiedzą, że Bóg istnieje, ale którzy zdecydowali się uwielbiać bestię, niech wiedzą to.

  Bez względu na to, jak bardzo składacie hołd szatanowi, pamiętajcie, że on was nie kocha.

  On was nienawidzi i zniszczy was.

  Jego obietnice oferujące wam raj, zarówno na ziemi, jak i poza nią, są pustymi kłamstwami.

  Bardzo niedługo dany wam będzie dowód Mojej Miłości do was. Nie będzie żadnych wątpliwości w waszych sercach, że Ja, wasz ukochany Jezus, chcę was objąć, wybaczyć wam i przynieść wam wieczny pokój, miłość, radość i szczęście w Moim Nowym Królestwie, Nowym Raju.

  Nigdy nie obawiajcie się odwrócić od tego życia, które prowadzicie, gdzie uwielbiacie wszystkie postrzegane dary bogactwa, seksualności i innych materialnych udogodnień, oferowanych wam przez szatana, którego panowanie na ziemi wkrótce dobiegnie końca.

  Tylko Ja, wasz ukochany Jezus, mogę was uratować.

  Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że wybaczę wam wszystko, jeśli odczujecie skruchę.

  Pospieszcie się, aby przyjść do Mnie teraz.

  Nie traćcie ani jednej sekundy, gdyż zagrożone jest wasze przyszłe szczęście.

  Ja obiecuję wam Wieczne Życie, pokój, miłość, radość i piękny Raj, gdzie będziecie kochani, otoczeni opieką, i gdzie będziecie mieć wszystko, czego potrzebujecie.

  Jeśli nie możecie przyjąć Mojej Ręki Miłosierdzia teraz, to gdy nadejdzie moment ostatniego dnia, dana wam będzie jeszcze jedna szansa, aby poprosić Mnie o Miłosierdzie.

  Kiedy nadejdzie ten dzień, wielu z was zrozumie dokonany błąd.

  Mimo to, wciąż obejmę was jak długo utracone i bardzo kochane Boże dziecko, bez względu na to, jak bardzo ucierpieliście przez rękę złego.

  Wszystko co będziecie musieli zrobić, to zawołać do Mnie i poprosić o Moje Miłosierdzie.

  Jeśli w tym momencie jesteście uwikłani w sieć fałszu i zła, z której nie możecie uciec, to proszę, wołajcie do Mnie odmawiając tę Modlitwę Krucjaty (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana

  „O Jezu, jestem zagubiony,
  Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
  Złapany w sieć, z której nie mogę uciec.
  Ufam Ci Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
  I uwolnisz mnie z łańcuchów szatana i jego demonów.

  Pomóż mi, gdyż jestem zagubiony.
  Potrzebuję Twojej miłości dla dania mi siły
  Uwierzenia w Ciebie i zaufania Tobie,
  Tak bym mógł zostać uratowany od tego zła i mogło być mi
  Pokazane Światło, tak bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
  AMEN.”

  Wasz ukochany Jezus


  Boża Miłość, miłość do grzesznika i potępienie dla grzechu, Bóg i Jego dzieci, kult ciała, kłamstwa szatana, nienawiść szatana, fałszywy raj, Ostrzeżenie, Nowy Raj, bogactwo, niemoralność seksualna, materializm, Jezus jedyną drogą do zbawienia, skrucha, Boże Miłosierdzie, wezwanie do nawrócenia, życie w Nowym Raju, Dzień Ostatni, ostatnia szansa na Miłosierdzie, modlitwy Krucjaty, opętanie,

 • 20-04-2013 - Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem

  Moja wielce umiłowana córko, Niebiosa pełne są boleści z powodu cierpienia, które Moi umiłowani wyznawcy muszą znosić na ziemi. Wszyscy aniołowie i święci łączą się w jedną całość, by modlić się za ludzkość, w czasie gdy ona przetrzymuje tak nikczemne ataki ze strony szatana i wszystkich jego złych duchów. A choć ich modlitwy są przeze Mnie przyjmowane i udzielam na nie odpowiedzi, to proszę wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, aby modlili się jak nigdy dotąd.

  Modlitwy, codziennie ofiarowywane dla ochrony przeciw demonicznym mocom, które przenikają ziemię, pomogą oczyścić ją ze złych duchów. Musicie pozostać pełni nadziei; i jeśli nadal będziecie Mi wierni, staniecie się nawet silniejsi.

  Siła chrześcijan, zjednoczonych w Prawdzie Bożej, będzie stanowić potężny mur obronny przeciwko bestii, której plany, żeby zranić Boże dzieci, ujawniają się w tym czasie. Musicie stać przede Mną, oferując Mi waszą niezaprzeczalną miłość, a Ja poprowadzę was w Mojej armii, która nigdy nie zostanie pokonana. Ponieważ Moja armia rośnie i ponieważ miliardy się nawrócą i Mnie przyjmą, to pomoże to zabić bestię.

  Waszą powinnością, Moi umiłowani wyznawcy, jest skupić się na tych, którzy odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia. Nie jest ważne, jak jesteście w Moim Imieniu wyśmiewani; wszystko, co musicie uczynić, to z całych sił zabiegać o zbawienie dusz. Wiedzcie, że Bożej armii na ziemi zostaną udzielone specjalne łaski, aby mogła ze sobą przyprowadzić dusze tych, którzy nie dają wiary Mojemu Świętemu Słowu.

  Wątpliwości, jeżeli pozwala im się nabrzmiewać, oddzielają człowieka od Boga. Wątpliwości są umieszczane w sercu człowieka przez szatana, a ich celem jest zaszczepić Bożym dzieciom przekonanie, że On, Bóg nie Istnieje.

  Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem. Bez przewodnictwa Bożego wpada on w każdą pułapkę, jaką zastawia na niego szatan. Tak wiele nienawiści rodzi się wtedy w ludzkich sercach, jeżeli bowiem ludzie raz otworzą się na diabła, wówczas ich serca napełnią się złością. Najgorsza złość zostanie skierowana na chrześcijan, a jednak ci ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego oni tak to odczuwają. Dlatego też ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Boga, spędzają więcej czasu, potępiając tych, którzy wierzą.

  Módlcie  się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

  Wasz Jezus


  rola cierpienia, aniołowie, święci, modlitwa za prześladowanych, wezwanie do modlitwy, wezwanie do chrześcijan, moc modlitwy, Armagedon, Armia Reszty, miliardy nawróceń, do żołnierzy Armii Reszty, wezwanie dla wątpiących chrześcijan, taktyka szatana, nienawiść, modlitwa za prześladowców,

 • 20-04-2014 - Bóg Ojciec: Bardzo nieliczni z was odrzucą ten jeden nowy światowy kościół, tak więc Interwencja Moja będzie błyskawiczna

  Moja najdroższa córko, kiedy wysłałem Mojego Syna, aby odkupił ludzkość, świat Go odrzucił, tak jak odrzucał on proroków, których wysyłałem przed Nim.

  Kiedy teraz przygotowuję się do wysłania Mojego Syna po raz drugi i ostatni, aby zgromadzić Moje dzieci i obdarzyć je Życiem Wiecznym, one także odrzucą ten Wielki Akt Miłosierdzia. Poprzez Moje Słowo dałem człowiekowi Prawdę, ale on wciąż Ją odrzuca. Jakże łatwo ludzie zapominają. Jak są ślepi; bo przecież powiedziałem światu, że przyniosę im Moje Królestwo — Nowy Świat, bez końca — ale oni nie mają prawdziwego zrozumienia co do tego, co oznaczać będzie ich dziedzictwo. Nie wszyscy zaakceptują Miłosierdzie Mojego Syna, tak więc przypominam światu o tym, co teraz nadejdzie, aby ludzie przyszli i przyjęli Moje Królestwo.

  Przed Przyjściem Mojego Syna będzie miała miejsce ze strony Moich dzieci wielka opozycja wobec licznych cudów, które ukażę światu. Wiele się będzie o tym mówić, ale Moi wrogowie zatroszczą się o to, żeby Moje dzieci zostały oszukane, tak więc nie przygotują one swoich dusz do Chwalebnego Życia, które przygotowałem dla każdego z was.

  Tak jak Mój Syn na trzeci dzień powstał z martwych, tak i objawi On Samego Siebie na trzeci dzień — po trzech dniach ciemności — przy Swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście  wiedzieli o tych trzech dniach ciemności, tak abyście się ich nie bali. Jedyne światło, które dopuszczę, będą dostarczały poświęcone świece, aby pozwolić tym, którzy Mnie miłują, by widzieli i z radością oczekiwali Przybycia Mojego Syna.

  Nie obawiajcie się Mojej Miłości, którą was obdarzam, czy też Mocy, którą władam, gdyż to dla waszego własnego dobra dopuszczę, aby te wszystkie wydarzenia miały miejsce w dniach prowadzących do Wielkiego Dnia. Dopuszczę, aby Moi wrogowie przemierzali Ziemię. Dopuszczę, aby niszczyciele zwodzili człowieka, i właśnie w taki sposób przetestuję wiarę tych, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą. Jednak wiedzcie o tym: Ci, którzy zdradzą Słowo Boże, zostaną wygnani precz na dzikie pustkowie. Ci, którzy uderzą w miłujące Mojego Syna, wyświęcone sługi, i ich ukarzą, sami zostaną surowo ukarani. Pozwolę, aby słabi oraz ci, których łatwo zmylić, zostali oszukani, tak aby — kiedy wypełnią się  Moje, przekazane tobie, Moja córko, Proroctwa — pokutowali i Mnie poszukiwali.

  Dzieci, Ja was Przygotowuję, aby wypełniła się Moja Wola i abyście żyli w Moim Królestwie, dla którego się narodziliście. Świat, w którym żyjecie, jest zbrukany z powodu diabła i jego oddziaływania. Plagą ziemi jest grzech — w obecnym czasie bardziej niż kiedykolwiek przedtem — i grzech teraz się nasili, czego każdy z was — którzy macie prawdziwą wiarę — stanie się naocznym świadkiem. Trzeba wam będzie o Prawdzie przypominać każdego dnia, począwszy od dnia dzisiejszego — Niedzieli Wielkanocnej — gdyż bez tego będziecie się błąkać i stracicie orientację.

  Bardzo nieliczni z was odrzucą ten jeden nowy światowy kościół, tak więc Interwencja Moja będzie błyskawiczna. Pociągnę was ku Sobie, otrzymacie otuchę — gdy ból apostazji stanie się nie do zniesienia — i prędzej uratuję was wszelkimi, wybranymi przez Siebie w tym celu środkami, niż gdybym miał utracić was na rzecz Moich wrogów. Pragnę, abyście życzliwie patrzyli na tych, którzy walczą przeciwko Mojemu Synowi z powodu tej Jego Misji, przygotowującej świat na Jego Powtórne Przyjście. Upraszam was, abyście za pomocą tej specjalnej Krucjaty Modlitwy prosili Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, aby okazał Miłosierdzie wszystkim tym, którzy usiłują przeciwstawiać się Mojej Dłoni, Mojej Hojności, Mojej Mocy i Mojej Boskości:

  Krucjata Modlitwy (147) Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wypierają się Twojego Syna

  O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę Ciebie, okaż Miłosierdzie tym, którzy wypierają się Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie utracone, i proszę, abyś dopomógł wszystkim Twoim dzieciom przygotować ich dusze i tak poprawić swoje życie, aby było ono zgodne z Twoją Boską Wolą podczas oczekiwania na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

  Idźcie, Moje dzieci, i przygotujcie wszystkich tych, których znacie, zanosząc za nich do Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, specjalne modlitwy o Moje Wielkie Miłosierdzie.

  Kocham was wszystkich. Jestem Wszech-Miłujący, Wszech-Cierpliwy i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie myślcie, że nie słyszę waszych modlitw, bo wasze głosy są słodyczą dla Moich Uszu, a wasza miłość do Mnie sprawia Mi wielką radość. Nie ma niczego, czego bym dla Moich dzieci nie uczynił. Niczego.

  Idźcie w miłości i radości, gdyż możecie być pewni, że Ja Jestem Wszech-Miłosierny.

  Wasz umiłowany Ojciec

  Bóg  Najwyższy


  Bóg Ojciec ofiarowuje Swojego Syna Jezusa, odrzucenie Zbawiciela, prześladowania proroków, Boże Królestwo, świat odrzuci cuda, trzy dni ciemności, Zmartwychwstanie, nie lękajcie się, poświęcone świece, ostrzeżenie przed piekłem, Boża Sprawiedliwość, Sąd Ostateczny, przygotowanie do Dnia Ostatniego, apostazja, miłość do wrogów, modlitwa za prześladowców, modlitwy Krucjaty, Boże Miłosierdzie,