It is because I love you that I must be firm and lead you to the Truth.


2011-07-07 21:00 - Narcisizmi – një epidemi e keqe e pranishme në botë sot


BijaIme e dashur, Unë dua që bota ta dijë se Dashuria Ime për ata e mbush të gjithëQenien Time, ndërsa Unë përgatitem për Paralajmërimin e Madh. Unë jam me plotgëzim sepse Unë e di se fëmijët e Mi, sidomos ata që nuk më njohin Mua, do tapranojnë më në fund se Unë Ekzistoj, gjatë Veprës Sime të madhe të Mëshirës.

Njënga tiparet më shqetësuese, që i ka infektuar fëmijët e Mi, është ai inarcisizmit, i vet-pëlqimit, në këtë botë. Kjo epidemi e keqe ështëdominuese në çdo nivel të shoqërisë dhe është një nga sulmet epreferuara të Satanit ndërsa djajtë e tij hyjnë në shpirtrat e fëmijëve të Mingado. Ata mund të shihen duke u mburrur dhe duke lënë përshtypje me qëllim qëtë tjerët t'i adhurojnë ata. Dashuria e tyre kryesore është vetëm për veten etyre, dhe pastaj kur ajo nuk është e mjaftueshme, ata kërkojnë vëmendjen eatyre rreth tyre për t'i inkurajuar ata që t'i adhurojnë haptas.

Sotinfektimi i Satanit është kaq i madh në mënyrën se si këta shpirtra të gjorë eparaqesin veten, saqë është vështirë të shpërfillet. Fiksimet e tyre, se si ataduken, do të thotë se ata mund të shkojnë madje deri atje sa ta dëmtojnë trupine tyre dhe të bëjnë çfarëdo që të jetë e nevojshme për të kënaqur dashurinë etyre për vetveten.

KurSatani është i pranishëm në shpirtra të tillë, është e lehtë të dallohet. Këtanjerëz do të jenë plot me kotësi dhe do të priren për t’u parë në vende meinfluencë. Mëkati i narcisizmit do të intensifikohet gjatëkohëve të fundit, ku shumë do të sigurojnë që pamja e tyre, mirëqenia dheegoizmi i tyre do të jetë në kurriz të miqve të tyre madje dhe vetë familjevetë tyre. Dashuria për vetveten konsiderohet si një cilësi e admirueshme nëbotën e sotme. Ndjekja për përfitim vetjak nuk mund të kënaqet kurrë, sepseSatani do të bëjë të mundur që këta njerëz të përpiqen për më shumë e më shumë.

Fëmijë, mëkatii krenarisë është ai që po intensifikohet në botë tani. Mos e pranoni këtëformë sjelljeje si pjesë e jetës suaj të përditshme. Kaq shumë të rinj i përdorinkëto figura të të ashtu-quajturit perfeksion fizik si një qëllim për t'undjekur. Por sjellja e tyre është për të ardhur keq nëse i hapni sytë dhe eshihni atë për çfarë ajo është. Ajo është thyerja e Urdhrit të Parë dhe nësenjerëz të tillë do të vazhdojnë në këtë udhë, ata do të tërhiqen nga mashtruesinë çrregullime të mëtejshme.

Narcisizmishihet në të gjitha fushat e jetës, përfshirë politikën, modën, median,kinemanë, dhe madje edhe brenda Vetë Kishës Sime. Përulësia nuk mund tëarrihet nëse ju vuani nga narcisizmi. Pa përulësi ju nuk mund të hyninë Mbretërinë e Atit Tim.

Shpëtimtari juaj idashur

Jezu Krishti2012-07-07 15:30 - Ata mund të mos dëgjojnë, por duhet t’iu jepet Fjala e Hyjit


BijaIme fort e dashur, kur Unë i kërkoj njerëzimit që të dëgjojë Zërin Tim,lëndohem kur ata që më duan Mua, thonë se Unë kurrë s’do të flisja në këtëmënyrë.

Sikurvetëm ata të dëgjonin, Zemra Ime do të ngushëllohej dhe shumë më shumë shpirtrado të shpëtoheshin.

Përgatitjapër Ardhjen Time të Dytë po përçohet prej Buzëve të Mia Hyjnore përmes këtyremesazheve.

Përgatitjapër lindjen Time u bë gjithashtu e njohur përmes profetëve përpara, për t’ilajmëruar fëmijët e Hyjit për ardhjen e Mesia-s.

Përsedishepujt e Mi në tokë refuzojnë ta pranojnë se Ati Im do t’i dërgonte profetëte Tij për ta lajmëruar Ardhjen Time të Dytë?

Sa pakata realisht dinë rreth mënyrës me të cilën Ati Im i Përjetshëm e përgatitnjerëzimin për ngjarje të mëdha.

Klerikëte Mi, shërbëtorët e Mi të shenjtë, kanë nevojë ta dëgjojnë thirrjen Time tanisepse Unë kam nevojë për ndihmën e tyre. Prapë shumë nuk do të përgjigjen.Ata do të më refuzojnë Mua, përmes mesazheve të Mia. 

Ata dota kuptojnë të Vërtetën por vetëm kur të jetë tepër vonë.

BijaIme kurrë mos ki frikë që t’i publikosh mesazhet e Mia, përfshirë ato që tëduken të çuditshme apo të frikshme.

Atamund të mos dëgjojnë, por duhet t'iu jepet Fjala e Hyjit.

Nuki takon njeriut të diktojë që ti të ndalosh përhapjen e Fjalës së Shenjtë tëHyjit.

Mbylliveshët dhe mos e vërej përbuzjen e opinioneve sepse nuk është erëndësishme.

Atyreprej jush që e quani veten të Krishterë dhe që i përbuzni Mesazhet e Mia, Unëju them këtë.

Dukee thyer fjalën Time copë-copë, duke i parë mesazhet e Mia si fyese dheduke e tallur Fjalën Time, ju e keni prerë kordonin që ju lidh me ZemrënTime. 

Ju nukmund t’i pranoni mesazhet e Mia sepse ju mendoni se më njihni Mua dhe se idalloni Fjalët e Mia kur ato fliten. Në të kundërt, ju keni rënë pre emashtruesit i cili ju verbon ndaj të Vërtetës.

Unë jubëj thirrje të gjithëve, edhe një herë, që të më thërrisni Mua, Jezusin tuaj tëdashur, dhe të më lejoni Mua që t'jua hap zemrat.

Mëlejoni Mua që t'ju mbush me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, që ju të më njihniMua.

Priftërinjve,Unë ju lutem ta kuptoni se koha ka ardhur që profecitë e Danielit të zbulohendhe që Vulat në Librin e Zbulesës të hapen nga Unë, Qengji i Hyjit. 

Kujtojanivetes Premtimin Tim.

Unëdo të vij përsëri për të gjykuar të gjallët e të vdekurit.

PremtimiIm për t'ua sjellë jetën e përjetshme të gjithë atyre që janë besnikë ndaj Mejeështë gati për t’u zbuluar. 

Juduhet të siguroni që të jeni të përgatitur ashtu si duhet për këtë Ngjarje tëLavdishme.

Jezusi juaj2013-07-07 17:35 - Ai do të përdori të Vërtetën e Zotit për tu fshehur nga pas, deri në momentin e duhur


Partnerja Ime e dashur, çfarë rëndësie ka nëse atatë bërtasin ty apo të shajnë në Emrin Tim? Çfarë rëndësie ka nëse të gjithë ataqë e shpallin Fjalën Time Më Të Shenjtë dhe qëndrojnë të palëkundur të bashkuarme Mua, janë të lidhur me pranga dhe të rrahur? A nuk e dini ju se Fuqia Ime është e Plotfuqishme dhe se Unë nuk mund tëthyhem, madje edhe kur ata të kenë thyer Kockat e Mia.

Kur një mjek lufton për të shpëtuar jetën e njënjeriu, me çdo kusht, ai do të bëj gjithçka të mundur për të dalë me sukses. Nëseai ndërpritet nga të tjerët, që përpiqen ta ndalojnë atë – nëse ai është njëmjek i përkushtuar – ai do t’i shpërfilli të gjitha protestat dhe provon të ndërhyjme metodat e tij, kur ai e di në zemrën e tij se mund dhe do ta shpëtoj atë jetë.Dhe kështu ai vazhdon deri kur të gjithë të mund të shikojnë frytet e punës sëtij. Ai këmbngul deri sa ajo jetë të shpëtoj dhe pastaj, kur gjithçka të jetëkryer, ai do të përshëndetet me dashuri nga të njëjtët njerëz që, për çfarëdolloj arsye, u përpoqën të ndërhynin në përpjekjet e tij për ta ruajtur jetën.Dhë kështu të gjitha fërkimet do të jenë harruar.

E njëjta qëndron edhe për këtë Mision të Shenjtë, tëpremtuar nga Ati Im për të shpëtuar jetën e fëmijve të Tij në këto ditë tëfundit, para Ardhjes Sime të Dytë. Prisni ndërhyrje në këtë Mision, sepse nësenuk do të tërhiqte një kundërshtim të tillë, atëherë ju do ta dinit me sigurise Mesazhet e Mia për ju, tani nuk mund të vinin nga Jezusi juaj i dashur.

Kur e Vërteta të deklarohet, nuk do tëpranohet me lehtësi, edhe pse Ajo është Fjala e Zotit.

Por, kur gënjeshtrat të paraqiten, të zbukuruara si e Vërteta, atopranohen më me dëshirë, dhe në rastet më të shumta, përshëndeten me krahë tëngrohtë dhe mikpritës. Bëni kujdes nga gënjeshtrat, që do t’ju tregohen ngaarmiqtë e Mi, që e deklarojnë veten si përfaqësuesit e Mi. Ata do t’ju çojnë nëudhë të gabuar në shumë mënyra, nga frika se mos ju i kapni në mashtrimin etyre. Ata do ta kalojnë kohën duke treguar lidhje me ata që janë të njohur nëbotë si shërbëtorë të pastër, të mirë dhe të shenjtë – shumë prej të cilëve janëtani në Qiell me Mua. Me anë të kësaj lidhje ata do të shihen të jenëdishepuj besnikë të shenjtorëve të tillë. Pastaj ata do ta përsërisin të Vërtetëne Mësimeve të Mia dhe kjo do t’ju ngatërroj ju. Ju do të thoni: “Por si mund tëjetë kjo e mundur?” “Ky njeri flet të vërtetën.”

Dinakëria e bishës është përtej njohurisë suaj,ndjekësit e Mi të dashur. Ai është i kujdesshëm që kurrë të mos e zbuloj vetendhe prandaj ai fshihet pas të Vërtetës. Kur ai është i pranishëm në shpirtrat egjorë të gënjyer, ai do të përdori të Vërtetën e Zotit për tu fshehur nga pas,deri në momentin e duhur. Pastaj, do të dalin gjëra të turpshme kundër Fjalës sëZotit, por për shumë, kjo nuk do të jetë plotësisht e dukshme. I kushtoni vëmëndje fjalëve, që do të jenëtë ndërtuara me kujdes dhe ju do ta kuptoni gënjeshtrën. Kjo është ajo llojforce, që fëmijët e Zotit duhet të jenë të kënaqur.

Shpirti i keq është si një re e zezë dhe kur aizbret plotësisht mbi njerëzimin, do të bëhet e vështirë të dallohet e mira ngae keqja. Por Unë ju premtoj se kjo re do të ngrihet dhe kur Drita e Zotit tëdepërtoj, ju do ta shikoni ligësinë në gjithë shëmtinë e saj, ashtu si shihetme Sytë e Zotit.

Lufta do të vazhdoj mes njerëzve që i qëndrojnëbesnikë Një Zoti të Vërtetë, pasi i ligu do të krijoj rrëmujë mes tyre. Ndërsaky grup ndahet në dysh, janë të tjerët për të cilët ju duhet të luteni. Ata janëata shpirtra, që janë kaq të distancuar nga Zoti, sa ata nuk do ta pranojnë Atë,në çdo kohë. Ata janë shpirtrat e Mi të humbur, ndaj të cilëve Unë e dedikoj këtëMision të Shenjtë. 

Kur Unë të shpëtoj ata që janë plotësisht të humbur, NdërhyrjaIme do të shpëtoj gjithashtu edhe të tjerët, që janë thjeshtë të ngatërruar.

Ejani, mblidhuni, të gjithë ju, para Meje, sepseKoha Ime është shumë shpejt. Asnjë prej jush të mos vonoj të lutet përshpirtrat e atyre që kanë nevojë më shumë për ndihmën tuaj

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: