To dlatego, że kocham was wszystkich, poprzez te Orędzia pokazuję wam teraz Moje Miłosierdzie.


2011-07-07 21:00 - Narcyzm - diabelska zaraza obecna dzisiaj na świecie


Moja szczerze umiłowana córko, chcę, by świat wiedział, że Moja Miłość do niego przepełnia całe moje Istnienie, gdy przygotowuje się na wielkie Ostrzeżenie. Jestem pełen radości, bo wiem, że Moje dzieci, zwłaszcza te, które Mnie nie znają, w czasie Mojego wielkiego Aktu Miłosierdzia ostatecznie uznają, że Ja istnieję.

Jedną z najbardziej niepokojących cech, które zadomowiły się wśród Moich dzieci na tym świecie, jest narcyzm, miłość własna. Ta diabelska zaraza dominuje na każdym poziomie społeczeństwa i jest jedną z ulubionych metod ataku diabła dla wprowadzenia wszędzie jego demonów do dusz Moich dzieci. Można zobaczyć, jak oni się obnoszą i starają siebie pokazać, tak że inni oddają im cześć. Najpierw kochają jedynie samych siebie, a jeśli to nie wystarcza, pragną uwagi od osób ze swojego otoczenia, tak że zachęcają tych, którzy są wokół nich, by ich uwielbiali.

Trudno zignorować to, że sposób, w jaki te biedne dusze przedstawiają się wobec innych, wskazuje, jak bardzo są owładnięte przez szatana. Obsesja na punkcie tego, jak wyglądają, sprawia, że podejmują działania do takiego stopnia, że krzywdzą swoje ciała, a także czynią to, co jest konieczne dla zaspokojenia ich miłości własnej.

Łatwo jest dostrzec, kiedy szatan jest obecny w takich duszach. Ci ludzie będą pełni próżności i będą się starać, aby można było ich zobaczyć w miejscach, w których mogą oddziaływać na innych. Grzech narcyzmu będzie się nasilał przy końcu czasów, kiedy wielu będzie chciało sobie zagwarantować wygląd, pomyślność i samolubstwo kosztem swoich przyjaciół, a nawet rodziny. Miłość własna jest postrzegana w dzisiejszym świecie jako cecha godna podziwu. Ale to dążenie do osiągnięcia własnych korzyści nie może być zaspokojone, bo szatan się postara, żeby ci ludzie starali się o coraz więcej.

Dzieci, grzech pychy jest jednym z tych, które nasilają się teraz na świecie. Nie przyjmujcie tej formy zachowania jako części swojego codziennego życia. Tak wielu młodych ludzi uważa tak zwane wzorce fizycznej doskonałości za cel, do którego trzeba dążyć. Ale to zachowanie stanie się godne politowania, jeśli otworzycie oczy i zobaczycie je takim, jakie naprawdę jest. Jest to naruszenie pierwszego przykazania, a jeśli ci ludzie podążają tą drogą, to zostaną pociągnięci przez zwodziciela do coraz większego zamieszania.

Narcyzm można dostrzec we wszystkich dziedzinach życia, w tym w polityce, modzie, środkach masowego przekazu, w kinie, a nawet w Moim własnym Kościele. Nie można osiągnąć pokory, jeżeli cierpi się na narcyzm. Bez pokory nie można wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus2012-07-07 15:30 - Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże


Moja szczerze umiłowana córko, kiedy proszę ludzkość, aby słuchała Mojego Głosu, to rani Mnie, gdy ci, którzy Mnie kochają mówią, że nigdy bym nie przemawiał w ten sposób.

Gdyby tylko posłuchali, to uradowałoby się Moje Serce i o wiele więcej dusz byłoby zbawionych.

Moje Boskie Usta przekazują przez te orędzia, jak należy się przygotować na Moje Powtórne Przyjście.

Przygotowanie do Moich urodzin zostało także zawczasu oznajmione przez proroków, aby postawić dzieci Boże w stan gotowości na przyjście Mesjasza.

Dlaczego Moi uczniowie na ziemi odrzucają to, że Mój Ojciec mógłby posłać Swoich proroków, aby zapowiedzieli Moje Powtórne Przyjście?

Jak niewielu tak naprawdę wie o tym, w jaki sposób Mój Ojciec Przedwieczny przygotowuje ludzkość do wielkich wydarzeń.

Moi duchowni, Moi wyświęceni słudzy, muszą usłyszeć Moje obecne wołanie, gdyż potrzebuję ich pomocy. Jednak wielu z nich nie odpowie. Odrzucą Mnie poprzez odrzucenie Moich orędzi.

Zrozumieją Prawdę, ale dopiero wtedy, gdy będzie za późno.

Moja córko, nigdy nie bój się publikować Moich orędzi, łącznie z tymi, które są dla ciebie dziwne lub przerażające.

Oni mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boże.

Żaden człowiek nie jest uprawniony, aby ci nakazywać, żebyś zaprzestała przekazywania Świętego Słowa Bożego.

Zatkaj uszy i ignoruj pogardliwe opinie, bo one nie są ważne.

Do tych z was, którzy nazywają siebie Chrześcijanami, a którzy pogardzają Moimi orędziami mówię to.

Rozszarpując Moje Słowo na kawałki, poprzez uznawanie Moich orędzi za obraźliwe i ośmieszanie Mojego Słowa, zrywacie połączenie z Moim sercem.

Nie potraficie przyjąć Moich orędzi, gdyż myślicie, że Mnie znacie i rozpoznajecie Moje słowa, gdy są wypowiadane. Ale tak nie jest, padliście ofiarą zwodziciela, który zaślepił was na Prawdę.

Wołam do was wszystkich, po raz kolejny, abyście wzywali Mnie, waszego kochanego Jezusa i pozwolili Mi otworzyć wasze serca.

Pozwólcie Mi napełnić was mocą Ducha Świętego, abyście Mnie rozpoznali.

Przynaglam kapłanów, aby zrozumieli, że nadszedł czas wypełnienia się proroctwa Daniela i Pieczęci z Księgi Apokalipsy, które zostaną otwarte przeze Mnie, Baranka Bożego.

Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę.

Przyjdę powtórnie sądzić żywych i umarłych.

Moja Obietnica przyniesienia życia wiecznego wszystkim tym, którzy są Mi wierni, realizuje się.

Upewnijcie się, że jesteście odpowiednio przygotowani na to Chwalebne Wydarzenie.

Wasz Jezus2013-07-07 17:35 - Posłuży się Prawdą Bożą, aby się za nią ukryć, dopóki nie przyjdzie właściwa chwila


Moja szczerze umiłowana oblubienico, jakie to ma znaczenie, że krzyczą na ciebie lub przeklinają cię w Moje Imię? Jakie to ma znaczenie, że wszyscy ci, którzy głoszą Moje Najświętsze Słowo i którzy niezłomnie trwają w jedności ze Mną, są zakuci w kajdany i bici? Czyż nie wiesz, że Moja Moc jest Wszechmogąca i że nie może zostać złamana, chociaż nawet mogą złamać Mi Kości.

Kiedy lekarz walczy o ocalenie życia człowieka, bez względu na koszty, zrobi wszystko, co jest możliwe, aby osiągnąć cel. Jeśli inni starają się go powstrzymać przeszkadzając mu - a jest on oddanym lekarzem, to będzie ignorował wszystkie protesty i próby interweniowania w jego działania, gdyż wie w swoim sercu, że może uratować i uratuje to życie. I dalej robi to, co należy, dopóki wszyscy nie ujrzą owoców jego trudu. Wytrwa on aż do chwili, gdy to życie zostanie uratowane, a następnie, kiedy wszystko będzie już zrobione, zostanie powitany z miłością przez tych samych ludzi, którzy, niezależnie od powodów swojego działania, próbowali przeszkodzić mu w jego wysiłkach na rzecz podtrzymania życia. I tak wszelkie napięcia zostaną zapomniane.

To samo dotyczy tej Świętej Misji obiecanej przez Mojego Ojca, aby ratować życie Jego dzieci w tych czasach ostatecznych przed Moim Powtórnym Przyjściem. Spodziewajcie się ingerencji w tę Misję, bo gdyby nie budziłaby ona tak wielkiego sprzeciwu, wówczas mielibyście pewność, że Moje obecne Orędzia do was nie mogą pochodzić od waszego ukochanego Jezusa.

Kiedy Prawda jest ogłaszana, nie znajduje ona łatwego przyjęcia, mimo, że jest Ona Słowem Bożym. Jednak, gdy przedstawiane są kłamstwa przebrane za Prawdę, są one łatwiej akceptowane i w większości przypadków witane ciepło z otwartymi ramionami. Ostrzegam was przed kłamstwami, które zostaną przedstawione przez Moich wrogów, deklarujących się jako Moi rzecznicy. Będą oni wprowadzać was w błąd na wiele sposobów, z obawy, że przyłapiecie ich na kłamstwie. Poświęcą swój czas na wiązanie się z tymi, którzy są znani światu, jako dobrzy i święci, ubodzy słudzy - z których wielu jest teraz ze Mną w niebie. Przez to nawiązywanie do nich będą postrzegani jako wierni uczniowie tych świętych. Będą też powtarzać Prawdę Mojego Nauczania, co was zmyli. Powiecie: "Ale jak to możliwe?" "Ten człowiek mówi prawdę."

Przebiegłość bestii jest poza możliwością waszego zrozumienia, Moi ukochani wyznawcy. On jest ostrożny, aby nigdy się nie ujawnić i kryje się za Prawdą. Gdy będzie on obecny w biednych, zwiedzionych duszach, posłuży się Prawdą Bożą, aby się za nią ukryć, dopóki nie przyjdzie właściwa chwila. Potem wyleje plugastwa przeciwko Słowu Bożemu, ale dla wielu nie będzie to wyraźnie widoczne. Patrzcie co się kryje za starannie dobranymi słowami, a wykryjecie kłamstwo. To jest tego rodzaju siła, z którą dzieci Boże będą musiały się zmagać.

Zły duch jest jak ciemna chmura i gdy całkowicie opuści się na ludzkość, trudno będzie rozróżnić dobro od zła. Ale obiecuję, że ta chmura się podniesie i kiedy Światło Boga ją prześwietli, zobaczycie zło w całej swojej brzydocie tak, jak jest postrzegane w Oczach Boga.

Walki wśród ludzi wiernych Jedynemu Prawdziwemu Bogu będą się nadal toczyły, gdyż zły duch będzie siał pośród nich spustoszenie. Ponieważ grupa ta dzieli się na dwie części, są i inni, za których należy się modlić. To są dusze, które są tak oddalone od Boga, że nie uznają Go na żadnym etapie. Są oni Moimi zagubionymi duszami, którym poświęcam tę Świętą Misję. Kiedy uratuję tych, którzy są całkowicie zagubieni, Moja Interwencja uratuje również tych drugich, którzy są po prostu zdezorientowani.

Przyjdźcie, zbierzcie się wszyscy przede Mną, gdyż Mój Czas jest bardzo bliski. Niech nikt z was nie opóźnia się w modlitwie za dusze tych, którzy najbardziej potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus