Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


Wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana

sobota, 24 września 2011 20:15

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego człowiek zaprzecza istnieniu piekła i upiera się co do tego? Wiele z Moich dzieci, uważających, że mają nowoczesne poglądy, publicznie zaprzecza istnieniu piekła, gdy głoszą swoją wiarę w Boga, Ojca Przedwiecznego. Wprowadzają w błąd inne Moje dzieci, jeśli wynajdują wytłumaczenie, że Bóg jest zawsze miłosierny. Przekonując Moje dzieci, że wszyscy pójdą do Nieba, nieświadomie stają się odpowiedzialni za tych, którzy podążą za ich błędną doktryną.

Hell - one of the pictures of Korean visionary

Szatan istnieje i dlatego istnieje piekło. Piekło jest miejscem, gdzie szatan zabiera dusze, które okazują przynależność do niego na ziemi. Są to te dusze, które odrzucają wszelkie myśli o Bogu i promują akceptację złych czynów na świecie. W niektórych przypadkach ludzie mogą nawet sprzedać swoją duszę szatanowi w zamian za życie w bogactwie, sławie i władzę. Wiele osób z branży muzycznej czyniło tak przez lata. Mało kto zastanawia się nad tym, jak pojawia się ich uzależnienie, a ono bardzo często powstaje poprzez grupowe inauguracje dokonywane razem z okultystycznymi praktykami.

Z drugiej strony są tacy, którzy jak sami uważają, żyją po prostu wypełnionym zabawą, beztroskim życiem, a jednak stale pragną samozadowolenia. To tylko niektóre z tych dusz, które po przybyciu do bram piekielnych są zszokowane i kręcą głowami z niedowierzaniem na los, który je czeka. Nie mogą uznać, że groza, z którą się stykają, jest ich własnym dziełem. Wolność dana im na ziemi była nadużywana na korzyść wszystkiego, co obraża Boga.

Moje dzieci, proszę, wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana. Nieważne, jeśli będą się śmiać i obrzucać was obelgami. To jest wasz obowiązek, aby ostrzec ich przed przerażającym losem czekającym te biedne dusze, które się tam znajdą.

Ateiści, którzy uważacie, że wasze cierpienia zakończą się na łożu śmierci wraz waszym ostatnim oddechem, wysłuchajcie Mnie teraz. Dla tych z was, którzy zaprzeczacie Istnieniu Boga na tej ziemi, choć Prawda została wam ujawniona w czasie waszego życia, wasze cierpienia w ogniu piekielnym będą dopiero początkiem wiecznego potępienia. Wy, Moje biedne dusze, które ze swojej wolnej woli popełniacie grzech ciężki, odrzucacie Mnie. Zamiast Mnie wybrałyście szatana. On czeka na was po śmierci. Nie odnajdziecie Mnie tam nigdzie, bo wtedy już będzie za późno, abym okazał wam Moje Miłosierdzie.

Módlcie się, módlcie się wszyscy, tak byśmy razem mogli zbawić te dusze. Nie wolno pozwolić szatanowi na kradzież tych dusz. Pomóżcie Mi je uratować, gdy jeszcze żyją na ziemi.

Wasz umiłowany JezusKażdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga

poniedziałek, 24 września 2012 13:55

Moja szczerze umiłowana córko, każdy człowiek, który nienawidzi drugiego z powodu swojej religii, nie kocha prawdziwie Boga.

Jak bardzo brzydzę się, widząc obłudę tych, którzy twierdzą, że są pobożnymi wyznawcami Boga.

Te osoby grożą, że zabiją tych, którzy nie zgadzają się z nimi i mordują tych, którzy obrażają ich bogów.

Nienawidzić drugiego jest grzechem. To grzech śmiertelny, gdy zabijacie innego lub próbujecie śmiertelnie ranić inną duszę w imię religii.

Czy nie wiecie, że jeśli tak pośpiesznie skazując drugiego na śmierć, ponieważ obraża Boga, to właśnie nie postępujecie według praw Boga?

Apeluję do wszystkich religii i wszystkich wyznań, którzy twierdzą, że wierzą w Boga. Jeśli wierzycie w Boga, to musicie okazać innym miłość, nawet jeśli was dręczą czy obrażają.

Wiele ścieżek prowadzi do Mojego Ojca, ale jest tylko jeden Bóg. Prawdziwy Bóg jest Stwórcą świata i tylko wtedy zostaniecie przyjęci do Jego Królestwa, gdy będziecie kochać swoich bliźnich, włączając w to waszych wrogów.

Bardzo łatwo jest nienawidzić innego ponieważ złe duchy atakują i dręczą dzieci Boga w każdej chwili. Jak bardzo zły duch się cieszy, gdy człowiek religijny, który otwarcie wyznaje miłość Boga, podżega do nienawiści i który nie zastanawia się dwa razy przed zgładzeniem tych, których uważa za swoich wrogów.

Żaden człowiek nie uniknie kary, jeśli zabije drugiego. Żaden człowiek nie zostanie przyjęty do Nowego Raju, jeśli morduje drugiego w imię Mojego Ojca.

Może to być trudne i może was to ranić, gdy człowiek obraża waszą wiarę, ale musicie modlić się za niego i nigdy nie możecie zapominać o Przykazaniu "Nie zabijaj".

Przykazania Mojego Ojca są bardzo proste. Są one jasne. One nie muszą być zdefiniowane, ale biada człowiekowi, który łamie Prawa Mojego Ojca.

Wasz JezusCztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa - USA, Rosja, Europa i Chiny

wtorek, 24 września 2013 09:18

Moja szczerze umiłowana córko, cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa - USA, Rosja, Europa i Chiny. Wszystkie przepowiedziane proroctwa dotyczą zaangażowania się tych mocarstw, wokół których nastąpią wszystkie te wstrząsy w strukturach politycznych i religijnych.

Syria i Egipt poprzez zamieszki w swoich krajach staną się katalizatorami większej wojny, która obejmie cztery wielkie mocarstwa. Wszystkie te mocarstwa połączą się, aby utworzyć zjednoczony rząd, który będzie miał pod kontrolą zasoby globalne i zaludnienie.

Wojna religijna będzie miała kluczowe znaczenie dla tej władzy, a wyznaczeni przywódcy w Moich Kościołach chrześcijańskich zostaną pokonani i zniszczeni w ramach przygotowania dla bestii, który przejmie władzę nad wszystkimi czterema imperiami. Żaden z władców, który przeciwstawi się Słowu Bożemu lub który będzie się starał zniszczyć Jego dzieci, nie otrzyma władzy od Boga, by siłą zabrać tych, których imiona są w Księdze Życia. A gdy mówię o chrześcijanach i o potrzebie, by pozostali Mi wierni, to nawiązuję również do Żydów, ponieważ ich obrońca, Michał Archanioł, będzie czuwał nad nimi i pomoże im przetrwać prześladowania, które, jako naród wybrany przez Boga, będą musieli wycierpieć.

Boży Plan został stworzony i wszyscy aniołowie oraz święci w Niebie przygotowują się teraz, aby pomóc Mi w Mojej Misji zjednoczenia wszystkich i ochrony tych, którzy Mnie kochają, przed wielkim podstępem, jaki został przygotowany, aby oszukać świat. Nigdy wcześniej niegodziwość wobec Boga nie była dokonana przez ludzką rasę w tak skoordynowanych działaniach, jak to ma miejsce obecnie. Nigdy wcześniej śmiertelny człowiek nie był w stanie zadać tyle cierpienia, poprzez przejęcie władzy w celu uzyskania kontroli, jak to się dzieje w tym momencie w historii. Wielkie prześladowanie dzieci Bożych, przygotowane przez szatana przy pełnym gotowości wsparciu niegodziwych, żądnych władzy mężczyzn i kobiet, na najwyższych stanowiskach, rozwija się na waszych oczach. Mimo to, wielu z was tego nie widzi, gdyż zostaliście oszukani.

Wasz JezusTak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują

wtorek, 24 września 2013 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo czuję się samotny, gdy tak wielu, łącznie z tymi, którzy są wierni Mojemu Świętemu Słowu, spędzają tak mało czasu w Moim Towarzystwie. Jak tęsknię za ich uwagą, choćby tylko na chwilę w ciągu dnia. Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują. Czyż nie wiecie, że tylko poprzez rozmowę ze Mną, choćby przez krótki czas, wyleję na was Moje Łaski? Ci, którzy Mnie pocieszają poprzez rozmowy ze Mną - w jakikolwiek sposób, który jest dla nich najłatwiejszy - zyskują wewnętrzny spokój, którego nie można odnaleźć nigdzie w świecie.

Adoration

W waszym dążeniu do przyjemności, wygód i podniet, wasze odczucia zadowolenia są krótkotrwałe. Nic, łącznie z największymi ziemskimi skarbami, nie nasyci was. Tylko przeze Mnie - Moje Wielkie Miłosierdzie - otrzymacie największy skarb - Dar życia pełnego wielkiej chwały, wspaniałego otoczenia, doskonałego, pięknego ciała i zdolności do odczuwania stałej miłości, która was przepełni przynosząc wam ogromną radość. To jest Życie Wieczne, a czas, jaki mam na to, by doprowadzić was do Mojego Nowego Królestwa na Ziemi jest bliski.

Kiedy rozmawiacie ze Mną i prosicie Mnie, abym przygotował was do tego wielkiego dnia, będziecie gotowi, ale to wymaga czasu, aby dokonać zmian, które są wam potrzebne na ten Wielki Dzień Pański.

Jak panna młoda i pan młody, musicie mieć wszystko gotowe przed Dniem Wielkiego Błogosławieństwa. Musicie przygotować swoją rodzinę, przyjaciół i krewnych z dużym wyprzedzeniem. A w Dniu, kiedy przyjdę, by być świadkiem tego Chwalebnego Przejścia musicie być tak przygotowani zarówno ciałem jak i duszą, abyście byli godni wejść do Nowego Raju.

Każdego dnia, gdy zajmujecie się potrzebami innych, musicie wygospodarować co najmniej dziesięć minut, aby odpokutować za swoje grzechy. Jest to bardzo ważne, bo was kocham i gorąco was witam. Jednak, by wejść ze Mną w kontakt w należyty sposób, najpierw musicie zawsze przyjść do Mnie jako pokorni słudzy. Kiedy klękacie przede Mną lub po prostu komunikujecie się ze Mną w swoim sercu, zawsze zaczynajcie od stwierdzenia:

"Jezu, wybacz mi, bo zgrzeszyłem."

Wtedy odczujecie Moją Obecność i będę żył w waszych duszach. Im częściej zwracacie się do Mnie, tym bliżej Mnie jesteście. Wkrótce, stanę się jak przyjaciel, bez którego nie będziecie potrafili żyć. Wtedy będziecie się do Mnie zwracali z każdym drobiazgiem, a Ja tam będę. Zawsze gwarantuję, że ci, którzy spędzają czas w Moim Towarzystwie będą odczuwać Moją wielką życzliwość, a Moje błogosławieństwo przyniesie spokój duszy i uspokojenie umysłu. Pamiętajcie, że natychmiast odpowiadam tym, którzy Mnie szukają.

Wasz JezusBiada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New Age

wtorek, 24 września 2013 20:44

Moja szczerze umiłowana córko, każda żywa dusza ma silny instynkt poszukiwania Boga w swoim życiu. Tym, którzy odnajdują Miłość Boga w jej najczystszej formie dano ten Dar, z powodu ich pokory i przyjęcia faktu, że cała Chwała należy się Bogu.

Z drugiej strony, poganie dążąc do duchowego spokoju, upatrują go w stworzeniach Bożych , a nie w ich Twórcy. Zamiast upaść przed Bogiem, Moim Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą wszystkich rzeczy, padają na twarz przed fałszywymi bożkami, w tym cudami, które On stworzył dla świata - Ziemią, słońcem, księżycem i gwiazdami. Ubóstwiają te wielkie cuda, wierząc, że to da im wielką moc. Szukają oni formy duchowego oświecenia, mając nadzieję, że przyniesie im ona radość i spokój. Dlatego wielu, dzięki medytacji i jodze, otwiera swoje umysły i dusze, pozwalając, aby zły duch ich skaził. Błędnie uważają, że jakaś siła, inna niż ta, która pochodzi od Boga Najwyższego, może przynieść im pokój, za którym tęsknią.

New Age symbols

Przyjmijcie teraz do wiadomości, że jest tylko jeden Bóg. Każda inna forma uwielbienia sprowadza się do pogaństwa. Nie ma znaczenia, co mówią ani jak uzasadniają swoje działania, oni zapraszają szatana, aby opanował ich dusze, a gdy raz uzyska dostęp, to on i demony, które wysyła, nie pozostawią tej duszy w spokoju. Będą dręczyć te dusze, napełniać je kłamstwami, zmuszając je, aby uwierzyły, że posiadają jakiś dar. Niektórzy wierzą, że mogą leczyć innych poprzez takie praktyki jak Reiki, ale oni tylko ich zarażają, łącznie z niewinnymi. Kiedy poganie intonują mantry, aby przyciągnąć do siebie dary duchowe, mówią, że to przynosi im spokój. Mimo iż wielu w to wierzy, to powinniście wiedzieć, że wkrótce po tym, gdy zły duch wniknie w nich umysły, zaczną odczuwać rozdrażnienie, nie znajdując chwili ulgi. Będą ciągle poszukiwali wszelkiej przyjemności zmysłów i wszyscy oni otrzymają w zamian jedynie ciemność duszy.

Pogaństwo przynosi straszny niepokój, a w krajach, gdzie poganie wzywają fałszywych bogów, narażają się na Gniew Mojego Ojca. Wiele takich dusz nie rozumie co robi, ale przyznaje się do nich poprzez sposoby ozdabiania swoich ciał, ponieważ uważają się za święte naczynia w oczach fałszywych bożków, którym, jak sami mówią, oddają cześć. Nie będą mieli miłości, pokory czy osobistych ofiar, gdyż oni czczą tylko zmysły. Nie rozumieją, że ich dusze są darem od Boga, więc pozbywają się ich w dążeniu do doskonałości, której nigdy nie są w stanie osiągnąć.

Podczas Ostrzeżenia obudzę w tych duszach Prawdę co do tego, do Kogo należą. Módlcie się, aby przyjęli Moją Miłosierną Dłoń. Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New Age. Są to ci, którzy nie chcą Mojego Miłosierdzia i wolą zabawiać się bredniami, ponieważ karmią swoje ego, kiedy uważają, że mają moc kontrolowania spraw duchowych. Gdy w ten sposób poszukują osobistej doskonałości, to odcinają się całkowicie od Boga. Takim działaniem otwierają drzwi złemu duchowi, który będzie ich zwodził i hipnotyzował, przyciągając ich obietnicami opartymi na zabobonach, co sprawi, że ich dusze staną się jałowe, a Miłość Boga nie będzie się mogła w nich rozwijać.

Wasz JezusPiękno człowieka, stworzonego na Żywy Obraz Boga, jest nie do opisania

środa, 24 września 2014 13:05

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moja Umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby ogłosić przyjście Mesjasza, tak też ma ona przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Ona została wyniesiona do najwyższej Hierarchii w Niebie i Mój Przedwieczny Ojciec przyznał jej wielkie moce. Jednak pozostaje ona tą, którą była wcześniej, tą, którą jest teraz i tą, którą zawsze będzie, oddaną i pokorną służebnicą Bożą. Ona służy Mu w Jego Planie, aby podnieść człowieka do doskonałego stanu, jaki był mu przeznaczony.

Piękno człowieka stworzonego na Żywy Obraz Boga, jest nie do opisania. Żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko na tej ziemi nie może się równać z tym, co zostało stworzone, gdy Bóg wydał na świat Adama i Ewę. Grzech był ich upadkiem, a Lucyfer ich wrogiem. Wówczas ten idealny stan został zniszczony. Człowiek zbrukany grzechem nigdy nie odzyska ponownie tego doskonałego stanu dopóki wąż i ci wszyscy, którzy go czczą nie zostaną wygnani. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, piękno ludzkiego ciała i duszy pozostanie splamione.

Człowiek jest największą miłością Boga. Aniołowie są Jego sługami, dlatego oni też muszą okazywać miłość Stworzeniom Bożym. Miłość Boga do Jego rodziny przekracza wszystko, co stworzył i dopóki nie odzyska On dusz swoich dzieci, nigdy nie spocznie. Bóg zezwala na wiele cierpień, upokorzeń i tragedii, z których wszystkie są spowodowane przez nienawiść tego, dla którego miał najwyższy szacunek - byłego Archanioła Lucyfera, który stał się szatanem. Upadły z powodu swojej zazdrości, pychy i miłości własnej, zadał Ojcu największy niewyobrażalny ból. A dzisiaj, tak jak to było wtedy, on wciąż robi to samo.

Wierni aniołowie Mojego Ojca, wszyscy święci i Moja umiłowana Matka, utworzyli więź, która nigdy nie może zostać zerwana. Cokolwiek Mój Ojciec powie, jest wykonywane przez Jego Elitarną Hierarchię. Nigdy Mu się nie przeciwstawiają. Cokolwiek Mój Ojciec pragnie, stanowi prawidłową i najlepszą drogę. Jest to ten sposób w jaki ludzkość może być zbawiona od przekleństwa złego ducha. To ma dla Niego pierwszeństwo. Niech nikt nigdy nie waży się Jemu sprzeciwić. W swoim Ostatecznym Planie, na ostatecznym etapie, doprowadzając swój Plan Zbawienia do końca, będzie interweniował na wiele sposobów.

Tytuł Mojej Matki, "Matka Zbawienia", ostatni dany jej przez Ojca Przedwiecznego, Boga Najwyższego nie jest przypadkiem. Wysłano ją, by ostrzegła świat i przygotowała go na ostateczny atak złego ducha na ludzkość. To zadanie zostało jej przyznane i proszę, abyście to zaakceptowali i zawsze odpowiadali na jej wołanie o modlitwę.

Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw dla tych, którzy odpowiedzą na tę ostatnią misję z Nieba - Misję Zbawienia. Przyjmijcie z dziękczynieniem, że taka łaska została okazana ludzkości z miłością i miłosierdziem.

Wasz Umiłowany Jezus